วิทย์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นม.
สระหนองบัว   ถ. มิตรภาพต. บ้านใหม่อ. เมืองจ. นครราชสีมา30000  [ นครราชสีมา เขต 1]

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

    หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้บริหาร บุคลากร ข่าวและกิจกรรม ศิษย์เก่า เว็บบอร์ด ติดต่อเรา ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 10 เดือน 14 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 21/10/2557 00:03:37
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : วัดบน\"ประจงอนุสรณ์\" , แนวข้อสอบเอกปฐมวัยกับ ดร.ณรงค์ ศิริเมือง , โรงเรียนบ้านวังแข้ , เรื่อง/ประกาศ : เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2
 ข่าวที่ 499 /2555
โรงเรียนราชสีมา 2 ได้รับ พระราชทานพระอนุญาตชื่อโรงเรียนใหม่ “ รร.อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา”
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจาก นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน ของโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 เป็นชื่อใหม่ ชื่อ“โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา” ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 31
ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานพระอนุญาต ชื่อโรงเรียนตามที่ขอรับพระกรุณาธิคุณ ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ รวม 3 แห่ง และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

1. โรงเรียนวัดปากน้ำวิทยาคม เป็นชื่อ “โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร” เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
2. โรงเรียนปรกแก้ววิทยา เป็นชื่อ “โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม” อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
3. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 เป็นชื่อ “โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา” อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งเป็นวันที่ได้รับพระราชทานพระอนุญาต


 วันที่ 15/09/2555-23:50:43