โรงเรียนบางกะปิ
69   - ซ. - ถ. เสรีไทย ต. คลองจั่น อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร  10240   [ กรุงเทพมหานคร เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : เน‚เธฃเธ‡เน€เธฃเธตเธขเธ™เธšเน‰เธฒเธ™เธ„เธฐเธ™เธฒเธชเธฒเธกเธฑเธ„เธ„เธต, บ้านสวนศิริเมือง, โรงเรียนจตุวัฏมหาราชานุสรณ์ 
  ประกาศรับสมัครงาน : ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง สอนวิชาฟิสิกส์


 โรงเรียนบางกะปิ รับสมัครครูอัตราจ้าง สอนฟิสิกส์ เพิ่มเติมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. อายุ 21 ปีบริบรูณ์ หรือมากกว่า
2. มีความศรัทธา และ รักในอาชีพครู
3. ไม่เป็นโรคติดต่อที่ร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรค ต่อ การเรียนการสอน
4. จบปริญญาตรี ครุศาสตร์ หรือ ศึกษาศาสตร์ เอกการสอนฟิสิกส์ หรือ วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, ฟิสิกส์ประยุกต์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
5. มีใบประกอบวิชาชีพครู
6. ถ้ามีประสบการณ์สอนในโรงเรียน หรือเป็นติวเตอร์จะรับพิจารณ์เป็นพิเศษ

สนใจ ติดต่อหัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาตร์ ครูมนตรี 086-7680867


 วันที่ 31/05/2555-11:44:54