โรงเรียนเจดีย์หลวงพิทยา
284 ม.4 ซ.- ถ.- ต.ต.เจดีย์หลวง อ.อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180   [เชียงราย เขต 2]
หน้าหลัก
     เกี่ยวกับเรา | ผู้บริหาร | บุคลากร | ข่าวและกิจกรรม | ศิษย์เก่า | เว็บบอร์ด | ติดต่อเรา | ผู้ดูแลระบบ
ค้นหาหน่วยงาน :             
เว็บไซต์สำเร็จรูป [2549]  สงวนลิขสิทธ์ ® จุดาบุตรกรุ๊ป              
ระบบแจ้งเตือนการอัปเดทข้อมูล 
  เว็บไซต์นี้อาจมีข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 1 ปี 1 เดือน 26 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 03/03/2556 18:42:24
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : ศูนย์เทียบโอนความรู้และประสบการณ์ , โรงเรียนบ้านแม่รัง, โรงเรียนวัดหลวงวิทยา,
 ผลงาน: ผลงานนักเรียน อนุบาล 1-2
 ผลงานนักเรียน อนุบาล 1-2
1.รางวัลเหรียญทอง ผลงาน วาดภาพระบายสี จาก สพท.เชียงราย เขต 2
เด็กหญิงพิมผกานต์ ก๋าละ ผู้ฝึกสอน นางอัจฉรา พรินทรากุล ก.ค.2548
2.รางวัลเหรียญทองแดง ผลงาน พิมพ์ภาพ จาก สพท.เชียงราย เขต 2
เด็กหญิงพรรณการญจน์ มูลไชย เด็กชายสุธาธิป กองเกิน
ผู้ฝึกสอน นางอัจฉรา พรินทรากุล ก.ค.2548
3.รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน ฉีก ตัด ปะ จาก สพท.เชียงราย เขต 2
เด็กหญิงนโนธนา พิมสาร เด็กหญิงสุวิมล สะทัน
ผู้ฝึกสอน นางอัจฉรา พรินทรากุล ก.ค.2548
4.รางวัลเหรียญเงิน ผลงาน ประดิษฐ์เศษวัสดุ จาก สพท.เชียงราย เขต 2
เด็กหญิงนวลนภา ศรีไฉล เด็กหญิงลลิตา บุญปั๋น
ผู้ฝึกสอน นางอัจฉรา พรินทรากุล ก.ค.2548

 วันที่ 30/11/2549-15:44:22