โรงเรียนบ้านขะยูง (โนนเจริญศึกษา)
+++   หมู่ 4 ถ. ขุขันธ์-แซรไปร ต. ละลม อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ  33140   [ ศรีสะเกษ เขต 3 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 
 ผลงาน: เด็กหญิงธิติยา คำพิทุม


 -
ชนะเลิศระดับเหรียญทองการแข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 2 ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ปีการศึกษา 2551 ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 19 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2551
ณ โรงเรียนบ้านห้วยตามอญ


 วันที่ 06/12/2553-20:21:52