ระบบแจ้งเตือนการระงับการแสดงเว็บไซต์ชั่วคราว 
  เว็บไซต์นี้ถูกระงับการแสดงข้อมูลชั่วคราว เนื่องจากเว็บไซต์ขาดการปรับปรุงข้อมูล เป็นระยะเวลา 625696242 ปี 4 วัน
  ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้าย 10/09/2556 14:54:53

  ติดต่อหน่วยงาน : เทศบาล ๖ (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)
-  ถ.ประตูกลอง 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000
โทร. 0-5443-1303,08-6431-1961 (ติดต่อ จันจิรา หนักฟุ่น) Email : tesaban6_phayao@hotmail.com
ส่งข้อความถึง : เทศบาล ๖ (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)


  หมายเหตุ : ผู้ดูแลเว็บไซต์สามารถทำการแสดงข้อมูลเว็บไซต์ โดยการ login เข้าทำการอัปเดทข้อมูล เข้าสู่ระบบ


ข่าวเพื่อนบ้าน พะเยา เขต 1 
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวฐิติรัตน์ ดวงเกิด (0/86) [04/08/2558]
โดย : โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)
บทคัดย่อ ผลงาน การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ...
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางฑิมพิกา หรรษคุณฒัย (0/199) [04/08/2558]
โดย : โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)
ชื่อผลงาน การจัดประสบการณ์โดยใช้การละเล่นของเด็กไทย เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐ...
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางรัตนา ทินนา (0/105) [04/08/2558]
โดย : โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจท...
แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบ 3 (0/138) [23/07/2558]
โดย : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
โรงเรียอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำได้รับแจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ...
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 (0/170) [21/07/2558]
โดย : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและตัวแทนเด็กนักเรียน ได้เข้าร่วมการแข่งขันทั...
กิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (0/186) [02/07/2558]
โดย : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย. 2558) ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินร...
กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีกาารศึกษา 2558 (0/210) [01/07/2558]
โดย : โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านถ้ำ
ผู้อำนวยสถานศึกษา คณะครู และเด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจ...