เทศบาล ๖ (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)
-   ถ. ประตูกลอง 1 ต. เวียง อ. เมือง จ. พะเยา  56000   [ พะเยา เขต 1 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 
 ผลงาน: นวัตกรรมกระดาษรีไซเคิล
 นวัตกรรมกระดาษรีไซเคิล เป็นการนำกระดาษเหลือใช้มารีไซเคิล โดยการนำมาปั่นและผสมสี เพื่อนำมาตกแต่งสิ่งของแทนการระบายสี และสามารถนำมาปั้นแทนดินได้ด้วย

นวัตกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดโครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานนิทรรศการทางการศึกษา ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 7 จัดโดยสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 และได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานมหกรรมการศึกษา ครั้งที่ 7 จัดโดยสำนักงานเทศบาลนครนนทุบุรี จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง วันที่ 28-31 สิงหาคม พ.ศ. 2552

โดยมีผุ้เข้าร่วมการประกวด ดังนี้
1. เด็กหญิงกุลจิรา รอตปานะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
2. เด็กหญิงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
3. เด็กหญิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และมีครูที่ปรึกษา คือ นางจันจิรา หนักฟุ่น ตำแหน่ง ครู และ นางศิริพันธ์ แก้วแสงทอง ตำแหน่ง ครู

ท่านใดสนใจจะนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ สามารถโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดได้ค่ะ ยินดีให้คำแนะนำและเผยแพร่วิธีการทำ

 วันที่ 11/04/2554-18:09:00