ต. อ. จ.     [ ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


 ผลงาน: ศิลปการแสดงกันตรึมประยุกต์
 การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 8-9 ก.พ.50 ที่ ร.ร.บัวเชดวิทยา โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาของสุรินทร์ทั้ง 3 เขต ที่ได้รับการคัดเลือกระดับอำเภอ หรือระดับเขต ที่เป็นตัวแทนไปประกวดความเป็นเลิศทางวิชาการ
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ได้เป็นตัวแทนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา การแสดงกันตรึมอนุรักษ์ศิลปพื้นเมืองและกันตรึมประยุกต์
โดยท่าน ผอ.โฆสิต ดีสม เป็นผู้กำกับการแสดง

 วันที่ 12/02/2550-09:26:12