โรงเรียนวัดกาฬสินธุ์
-   3 ถ. - ต. ประสงค์ อ. ท่าชนะ จ. สุราษฏร์ธานี  84170   [ สุราษฎร์ธานี เขต 2 ]
    Home เกี่ยวกับ ผู้บริหาร บุคลากร ศิษย์เก่า บอร์ด ติดต่อ Admin
  Thai-school.net : ประกาศรับสมัครงาน , ระบบข้อมูลโยกย้าย-สับเปลี่ยน ข้าราชการ ออนไลน์
   เพื่อนบ้านใหม่ : , ,  
 


ระบบแจ้งเตือน 
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ท่านนี้ ยังไม่มี เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ จึงอยู่ระหว่างการรอหนังสือแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
(กรุณาอัปเดทข้อมูลผู้ดูแลเว็บไซต์โดยระบุ เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ อย่างเป็นทางการ)

ผู้ดูแลเว็บไซต์ 


พิเจตส์ ประยุทธสินธุ์
ตำแหน่ง :
เลขที่คำสั่งแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ :
Email : watkalasin@gmail.com
การศึกษา :
ประวัติการทำงาน :