ข่าวและกิจกรรม

e-Document

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาไทย.. (749) 07/07/2559

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอนภาษาไทย..

ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558(ระดับโรงเรียน)ร้อยละ การตอบถูก.. (776) 16/05/2559

ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558(ระดับโรงเรี..

ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 รายบุคคล.. (793) 16/05/2559

ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558 รายบุคคล..

ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558(ระดับโรงเรียน)ตามสาระการเรียนรู้.. (754) 16/05/2559

ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558(ระดับโรงเรี..

ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558(ระดับโรงเรียน)ตามรายวิชา.. (690) 16/05/2559

ผล O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558(ระดับโรงเรี..

ข่าวเพื่อนบ้าน [สุโขทัย]

ถ่ายทำสื่อ วีดีโอ นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ.. (3412) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโ..
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 [สุโขทัย เขต 1]

นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ.. (3888) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโ..
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 [สุโขทัย เขต 1]

รับเกียรติบัตรรางวัล คณะทำงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง.. (3142) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโ..
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 [สุโขทัย เขต 1]

นำเสนอผลงานที่เป็นเลิศ (BP) และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดับประเทศ.. (3265) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโ..
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 [สุโขทัย เขต 1]

รับโล่รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (BP) ระดับประเทศ.. (3170) 25/10/2558

นายสุทัศน์ วาลุกา ผู้อำนวยการโรงเรียน..
โดย : โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 [สุโขทัย เขต 1]

ข่าวเขตการศึกษาสุโขทัย เขต 1

หนังสือราชการ สพฐ.