กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษให้เกียรติมาอบรมสาธิตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษให้เกียรติมาอบรมสาธิตให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ(หมอดินน้อย)