กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษได้อนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆให้กับโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ

กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดศรีสะเกษได้กรุณาอนุเคราะห์เมล็ดพันธุ์ผักต่างๆให้กับโรงเรียนบ้านยางชุมภูมิตำรวจ เพื่อให้นักเรียนปลูกในแปลงผักของโรงเรียน ขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ