กรรมการตัดสินภาคใต้ใจดี

หลังการแข่งขัน เครื่องบิน เครื่องร่อน ภาคใต้กรรมการใจดี แจกอุปกรณ์สำหรับสร้างเครื่องบิน ทั้งกาว ใยสัปปรด ไม้โครงสร้าง