การจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (13/12/2559)
LINE it!

นายบรรลือ สุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะลอก ได้นำคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าชมการจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2559