การประชุมผู้ปกครองและมอบเอกสารการจบหลักสูตร (3)

31 มีนาคม 2558 นายบุญถาวร ครูบา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน พานพิเศษพิทยา ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และได้คะแนนการสอบ o-net สูงที่สุด ของทั้ง 2 ระดับ ในการประชุมผู้ปกครองเพื่อประกาศผลสอบปลายภาค และมอบเอกสารการจบหลักสูตรของนักเรียน(ชวลิต ป./รายงาน)31/03/2558