การประชุมภาคี 4 ฝ่าย (17/02/2560)
LINE it!

โรงเรียนบ้านทะลอก นำโดยท่านผู้อำนวยการ บรรลือ สุนทร ร่วมกับ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ดำเนินการร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน และเตรื่องแบบนักเรียน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560