การเลือกประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนบ้านระกา โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมเลือกประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.00 น.