การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน (02/12/2559)
LINE it!

โรงเรียนระเบียบวิทยาเป็นศูนย์จัดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559