การแข่งขันทางภาคเหนือ

บรรยากาศการแข่งขันทางภาคเหนือ