การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ ได้ส่งนักเรียน เข้าแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม นักเรียนครั้งที่ 64 ดูโรงเรียน ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มได้เป็นตัวแทนกลุ่ม ปะคำถึง 6 รายการคือ ปั้นนูนต่ำ ปั้นนูนสูง ประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เครื่องสายวงเล็ก และอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และเข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาทุกรายการยกเว้น เครื่องสายวงเล็กเนื่องจากผู้เล่นติดแข่งขันกิจกรรมอื่น ในวันที่ 8-10 ต.ค.57 ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นกำลังใจ โดยเราตั้งความหวังสูงถึงการแข่งขันระดับภาคต่อไป09/10/2557