กำลังใจการแข่งขัน

6 ธันวาคม 2561
ขอกำลังใจให้กับตัวแทนนักเรียนและครูโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์.....สู้สู้นะคะ