กำลังใจ

ตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 แวะเยี่ยมให้กำลังใจนักบินโรงเรียนบ้านแทรง ณ โรงเรียนนางรองพิทยาคม อ.นางรอง จ. บุรีรัมย์