กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี2

กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 โรงเรียนวัดเตาปูน สพป.สระบุรี2 ... โดยมีกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 .พร้อมทั้งมารับคูปองต่างๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการของนักเรียน เช่น ชุดนักเรียน เป็นต้น ดังนั้น จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครอง และนักเรียนให้มาตามกำหนดการที่ทางโรงเรียนวัดเตาปูนได้แจ้งด้วยนะครับ..ขอบคุณครับ..