กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2561

นร.รร.ดล. จับฉลากแบ่งสี