กิจกรรมต้อนรับรอมฎอน

ด้วยทางโรงเรียนบ้านหาดทรายยาวได้จัดกิจกรรมนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมของตนเอง จึงจัดกิจกรรมนี้ ในวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 13.30 น ณ ใต้ถุนอาคาร 3