กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ทางโรงเรียนบ้านหาดทรายยาวขอขอบคุณคณะครูและนักเรียน ญ.ว.2 ที่มาให้ความรู้ ความสนุกสนานแก่น้อง ๆ บ้านหาดทรายยาว พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาด้วย ในวันที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 09.00 - 12.30 น ณ อาคาร 3 (อาคารใหม่) โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว