กิจกรรมปีใหม่

คณะครู นักเรียน รร.ดล.ร่วมมือกันจัดกิจกรรมวันปีใหม่ อย่างสนุกสนาน