กิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือ

1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ้านปราสาท จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดย ผอ.สุพิชชา ไพศาลสุวรรณ ผอ.กองลูกเสือโรงเรียนบ้านปราสาท ประธานในพิธี จำนวนผู้บังคับบัญชา และลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 312 นาย