กิจกรรมยามเช้า

นายอำไพศักดิ์ ปราบเสียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรงยืนรอรับนักเรียนเปิดเทอม