กิจกรรมวันพ่อ/วันชาติ ประจำปี 2561

6 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันพ่อ/วันชาติ
เนื่องในวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ณโรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2