กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และทักษะ เกียวกับวันสุนทรภู่ และได้ระลึกนึกถึงกวีเอกของโลกที่ล่วงลับไป14/08/2557