กิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปี พ.ศ. 2557 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ และทักษะ เกียวกับวันสุนทรภู่ และได้ระลึกนึกถึงกวีเอกของโลกที่ล่วงลับไป
กิจกรรม การวาดรูป การแต่งกลอน14/08/2557