กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ 2557 ช่วงกลางคืน

กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ 2557 ช่วงกลางคืน เป็นการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองปรือตั้งแต่อนุบาล 3 ขวบ จนถึงชั้น ป.622/02/2557