กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์

โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น เก้าอี้คนตรี เหยียบลูกโป่ง วิ่งเก็บสิ่งของ เป็นต้น ในวันนี้ได้มีผู้บริจาคเงินอาหารกลางวันให้กับทางโรงเรียน รวมทั้งขนมและสิ่งของที่เป็นของขวัญวันเด็กจากผู้ปกครองทุกๆท่านจำนวนมาก คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณที่นี้ค่ะ14/01/2560