กิจกรรมวันเด็ก

โรงเรียนบ้านปราสาทจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ