กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนบ้านห้วยลุง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 255723/08/2557