กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา ซึ่งนำโดยพระครูญาณกิตติคุณ ผู้จัดการ พระสมุห์เทอดพิทักษ์ นริสฺสโร ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันแม่ประจำปี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักและความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของตนเอง
ในกิจกรรมมีการแข่งขันการทำการ์ดอวยพรวันแม่ การคัดลายมือ การกล่าวสุนทรพจน์ เรือง พระคุณของแม่14/08/2557