กิจกรรมวันไกว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี ณ รร.ดล.ที่ผ่านมา