กิจกรรมวัน พ่อ

คณะครู รร.ดล.ร่วมกิจกรรมวันพ่อ ประจำปี 2561