กิจกรรมวัน เด็ก

วันเด็กประจำปี ของ รร.จัดขึ้นเพื่อ ลูกๆ นักเรียน เล่นกันอย่างสนุกสนานรางวัลมากมาย