กิจกรรมสภานักเรียนการเลือกตั้ง

โรงเรียนบ้านแทรงจัดการเลือกตั้งกรรมการนักเรียนเพื่อเป็นผู้นำจัดกิจกรรมในโรงเรียน23-03-2021 12:40:58