กิจกรรมสู่ชุมชน

กิจกรรมดีๆที่ออกสู่ชุมชน ขอขอบคุณครับ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนคอยเป็นกำลังใจอยู่เสมอมา21/04/2558