กิจกรรมอบรมต้านยาเสพติด

โรงเรียนบ้านแทรงนำนักเรียนเข้าร่วมอบรมต้านยาเสพติดทางชุมชนหมู่ 10 ตำบลห้วยสำราญจัดขึ้น11-06-2024 12:58:00