กิจกรรมอำลาสถาบัน

จัดกิจกรรมอำลาให้กับลูกศิษย์ ที่จบ ป.6 ปีการศึกษา 255624/03/2557