กิจกรรมเดินรณรงค์

นร.ทุกระดับชั้นเดินรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและยาเสพติด