กิจกรรม Big Cleaning Day

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day