กีฬาใจดีห้วยสำราญ

โรงเรียนบ้านแทรงร่วมแข่งกีฬากลุ่มใจดีห้วยสำราญ ระหว่างวันที่ 24-28 มิ.ย. ณ โรงเรียนบ้านนาก๊อก