ขอขอบพระคุณ คุณครูมัณทนา สาระไทย

มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน