ขอต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ยินดีต้อนรับ นายภาณุ ภาณุพินทุ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้ารับตำแหน่งในวันที่ 4 พฤศิจกายน 255701/11/2557