ขอรับบริจาคลูกเปตอง

โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา มีความประสงค์ขอรับบริจาค \"ลูกดปตอง\" สำหรับให้นักเรียนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย บริจาคด้วยตนเองที่โรงเรียน หรือที่ครูวิชญะรัตน์ โทร 089-284911726/07/2558