ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้าฝึกอบรมคอมพิวเตอร์

ด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ว่าได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือ คอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่คนพิการ โดยผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และหมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2557

ส่งใบสมัครได้ที่ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ 78/17 หมู่ 1 ซอยสถานสงเคราะห์ ถ.ติวานนท์
ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120