คชสาร

วันพุธที่ 23 ธ.ค.63 คณะครูพานักเรียน ชั้น อนุบาล 1- ป.6 ไปทัศนศึกษา ศูนย์ คชศึกษา บ้านตากลาง จ.สุรินทร์ นักเรียนดูการแสดงช้างอย่างใกล้ชิด สนุกสนาน การเดินทาง ไป กลับ ปลอดภัย ด้วยการเดินทางกับบริการ จันทรสุข กฤษณพล ขับรถอย่างระมัดระวัง มั่นใจ บริการเป็นกันเอง ขอขอบคุณคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ดูแลนักเรียนอย่างดียิ่งค่ะ ขอขอบคุณท่านโอภาส กุลัพบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแทรงเป็นอย่างสูงที่กรุณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการในครั้งนี้25-12-2020 10:59:32